over de NOS

< terug naar voorpagina

ombudsman

Wilt u een klacht indienen bij de Ombudsman, lees dan de procedure onder het kopje "klachten" en maak gebruik van het bijgevoegde klachtenformulier.

klachten

procedure

Kijkers en luisteraars met een klacht over de journalistiek van de NOS schrijven naar Nederlandse Omroep Stichting, t.a.v. Publieksvoorlichting, Postbus 26600 1202 JT Hilversum, of nemen contact op via het daarvoor bestemde contactformulier.

De klager krijgt een melding dat zijn klacht in behandeling wordt genomen.

De Afdeling publieksvoorlichting beantwoordt de klager of de desbetreffende (hoofd)redactie doet dat.

Als de afhandeling van deze klacht de klager niet bevalt, kan de Ombudsman worden ingeschakeld. De Ombudsman kan alleen schriftelijk worden benaderd door te te mailen naar ombudsman@nos.nl of te schrijven naar Nederlandse Omroep Stichting, t.a.v. de ombudsman, Postbus 26600 1202 JT Hilversum.

De klager krijgt een melding dat zijn klacht in behandeling wordt genomen.

De ombudsman neemt kennis van alle klachten, maar beslist zelf over de wijze van behandeling.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

De ombudsman past hoor en wederhoor toe

Programmamakers verstrekken de Ombudsman informatie, met uitzondering van bronbescherming, zodat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

De Ombudsman kan zich tot een redactie als geheel of tot individuele redactiemedewerkers richten.

De Ombudsman publiceert wekelijks een column via Internet over zijn bevindingen.

De column wordt voor publicatie ter inzage gegeven aan de algemeen directeur, het hoofd communicatie, de betrokken hoofdredacteur en de eventueel in de column genoemde medewerkers.

Over al hetgeen niet in het statuut is vastgelegd beslist de ombudsman, gehoord hebbende de algemeen directeur en na advies van de Commissie voor de NOS-Ombudsman.

De ombudsman brengt in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarverslag uit.

Klagers die niet kunnen instemmen met het oordeel van de ombudsman worden actief door verwezen naar de Raad voor de Journalistiek

formulier

Klachtenformulier

terug naar boven
< terug naar voorpagina